שלבים ומועדים

האולפניאדה כוללת שלושה שלבים המצליחות בשלב הראשון - עולות לשלב השני, והמצטיינות בשלב השני - מעפילות לגמר.

השלב הראשון: במהלך חודש טבת תשע"ח 

השלב השני: במהלך חודש אדר תשע"ח  

שלב הגמר: במהלך חודש אייר תשע"ח 

במעמד שר החינוך מר נפתלי בנט
מערכת האולפניאדה - החוג למתמטיקה ת.ד. 16078, בית וגן ירושלים, 91160 טלפון: 02-6750949 פקס: 02-6750950 דוא"ל: ulpaniada@michlalah.edu