שלבים ומועדים

האולפניאדה כוללת שלושה שלבים המצליחות בשלב הראשון - עולות לשלב השני, והמצטיינות בשלב השני - מעפילות לגמר.

השלב הראשון: יום שני כ"ט שבט תשע"ו  08/02/2016

השלב השני: יום שני כ' אדר א תשע"ו  29/02/2016

שלב הגמר: יום רביעי ב' בסיוון תשע"ו  08/06/2016

במעמד שר החינוך מר נפתלי בנט
מערכת האולפניאדה - החוג למתמטיקה ת.ד. 16078, בית וגן ירושלים, 91160 טלפון: 02-6750931 פקס: 02-6750718 דוא"ל: ulpaniada@michlalah.edu